Ο δικός μας εκπαιδευτικός οργανισμός μας είναι αναγνωρισμένος πλέον ως ένας έμπειρος πάροχος της ποιότητας της εκπαίδευσης σε προσιτό κόστος. Είναι η θεωρία μας ότι η γνώση και η εκπαίδευση είναι προνόμιο για όλους. Καθοδηγώντας πάντα τους μαθητές να επιτύχουν την αριστεία, παρέχοντας μια ανεξάρτητη, διαπολιτισμική, ιδιωτική και πλεονεκτικά μικρής κλίμακας οργάνωση της εκπαίδευσης , σερβίρει εξαιρετικά μοναδικό και πολιτιστικά ποικίλο σώμα των φοιτητών και συμφωνεί τόσο με την ακαδημαϊκή εξελίξεις και την προσωπική ανάπτυξη μεταξύ των σπουδαστών του. Είμαστε υπερήφανοι για την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε ατόμου και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Αυτό επιτυγχάνεται με: Η παροχή οικονομικά προσιτής ποιοτικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης που να ενθαρρύνει τα άτομα να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους, να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις αναγκαίες ικανότητες για μια επιτυχημένη καριέρα. Η κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών και την προώθηση της επικοινωνίας και της κατανόησης των μαθητών, βοηθώντας έτσι την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον μάθησης. Παροχή στήριξης για τις μελλοντικές προσπάθειές τους, είτε πρόκειται για τη συνέχιση των σπουδών τους ή αναζητούν εργασία στις χώρες καταγωγής τους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση προγραμμάτων και υπηρεσιών ώστε να συμβαδίζουν με τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.

Σημαντικα νεα
οι φοιτητές μας στο μάθημα πληροφορικής και σχεδιασμού