Πτυχίο – Μεταπτυχιακό

Πτυχίο: 4 έτη σπoυδών

Μεταπτυχιακό : 2-3 έτη σπουδών, καθώς και 1 τουλάχιστον 1 έτος εξάσκησης σε κάποιο κέντρο ψυχικής υγείας, σχολείο ή οργανισμό.

Σε ποιους τομείς;

α. Σχολική Ψυχολογία
β. Κλινική Ψυχολογία
γ. Αναπτυξιακή/Γνωστική Ψυχ/γία
δ. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

Μελετούν τις ψυχικές και νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου

Η Ψυχολογία αποτελεί διαφορετική επιστήμη από την ιατρική (ή την ειδικότητά της της ψυχιατρικής) ή τη φιλοσοφία, και οι σπουδές για να γίνει κανείς ψυχολόγος πραγματοποιούνται σε ειδικευμένα πανεπιστημιακά τμήματα.

Σημαντικα νεα
οι φοιτητές μας στο μάθημα πληροφορικής και σχεδιασμού