Τι προσφέρουμε

Προετοιμασία του φακέλου αίτησης προς το Πανεπιστήμιο,
Μετάφραση και επικύρωση όλων των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας,
Άμεση επαφή του υποψήφιου με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου και επίσκεψη του υποψηφίου στους χώρους του Πανεπιστημίου,
Σίγουρη Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας – στην πόλη και ειδικότητα που επιθυμείτε– αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ),
παραλαβή του υποψηφίου δωρεάν με το λεωφόριο του πανεπιστημίου
φτηνό ξενοδοχείο με φαγητό για της 2 εβδομάδες διαμονής των φοιτητών στην Bάρνα

αναλαμβάνουμε  να προσανατολίσει τους υποψήφιους φοιτητές σχετικά με τις δυνατότητες φοίτησης σε κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

αναλαμβάνουμε να πληροφορήσει τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους σχετικά με τις επιλογές σπουδών στα κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται

παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά του κάθε πανεπιστημίου

παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης/περιοχής

παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά των Εστιών Διαμονής

παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου κορυφαίου Κρατικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

αναλαμβάνουμε, μαζί με τον υποψήφιο, να συμπληρώσει την αίτηση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο της επιλογής του

αναλαμβάνουμε  να συμπληρώνει όλες τις τυχόν ενδιάμεσες φόρμες που μπορεί να απαιτήσει το κάθε πανεπιστήμιο

αναλαμβάνουμε  την μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα.

αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με σκοπό την αποστολή τους στο επιλεχθέν πανεπιστήμιο

αναλαμβάνει να αποστείλει τα δικαιολογητικά στo επιλεχθέν πανεπιστήμιο μέσα στις δεσμευτικές ημερομηνίες που τίθενται από αυτό

αναλαμβάνει την άμεση επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email με τα πανεπιστήμια

αναλαμβάνει την εγγραφή των υποψηφίων στην ειδικότητα της επιλογής τους

τηρεί Αρχείο έως τη λήξη της φοίτησης

τηρεί την Εισερχόμενη Αλληλογραφία για όλα τα χρόνια φοίτησης

οργανώνει Εκπαιδευτικό Ταξίδι για επίσκεψη στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (προαιρετικό)

εγγυάται την επιτυχία του υποψηφίου φοιτητή στην Εξέταση Εισαγωγής με την διενέργεια προπαρασκευαστικού έτους

Σημαντικα νεα
οι φοιτητές μας στο μάθημα πληροφορικής και σχεδιασμού