Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2000 και σε μόλις μία δεκαετία έχει καταφέρει να εδραιώσει την ερευνητική του παρουσία διεθνώς τόσο σε παραδοσιακούς τομείς της Ψυχολογίας (όπως τις γνωστική, κοινωνική, αναπτυξιακή, εκπαιδευτική, σχολική και κλινική ψυχολογία) όσο και σε διαθεματικούς τομείς αιχμής, όπως η γνωστική επιστήμη και η εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη. Το Τμήμα έχει επίσης καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από εθνικούς (όπως το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Ίδρυμα Λεβέντη) και διεθνείς (όπως τους European Commission – FP6 and FP7, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, European Research Foundation, the National Institute of Child Health and Human Development–National Institutes of Health, USA, και International Reading Association) οργανισμούς. Ταυτόχρονα, τα μέλη του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν αναπτύξει στενές ερευνητικές συνεργασίες με συναδέλφους από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, συμβάλλοντας συνεχώς στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των φοιτητών.

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι επίσης προσηλωμένο στην προσφορά εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, βασισμένης στην έρευνα τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας ένα προπτυχιακό, τέσσερα μεταπτυχιακά (ΜΑ στη Σχολική Ψυχολογία, ΜΑ στη Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία, ΜΑ στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία, και ΜΑ στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση) και δύο διδακτορικά (PhD στην Ψυχολογία και PhD στην Κλινική Ψυχολογία) προγράμματα σπουδών. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, το Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών, το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογίας, το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και το Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής Ιατρικής. Τα δυναμικά αυτά εργαστήρια προσφέρουν επιπρόσθετες ερευνητικές ευκαιρίες στους φοιτητές μέσω της συμμετοχή τους σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα.

Συνεπώς, η βασική αποστολή και οι άξονες επιτυχίας του Τμήματος Ψυχολογίας μπορούν καλύτερα να διατυπωθούν μέσα από τις ακόλουθες αρχές:

1. Η καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης: στόχος μας είναι να εμπνέουμε ερευνητές σε όλα τα επίπεδα και περιοχές της ψυχολογίας να αναπτύσσουν και να προτείνουν καινοτόμες ιδέες που συμβάλλουν στην επιστημονική γνώση και στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων.

2. Η διεπιστημονικότητα μπορεί να προάγει την έρευνα και τις εφαρμογές της: στόχος μας είναι η αξιοποίηση της γνώσης διεπιστημονικών ομάδων και ειδικοτήτων που ασχολούνται με τη μελέτη και την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο επίπεδο της κοινωνικής, γνωστικής, συναισθηματικής, νευροφυσιολογικής, εξελικτικής, συμπεριφορικής και νευρογνωστικής προσέγγισης. Οι συνεργασίες που αναπτύσσουμε με ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών οργανισμών βοηθούν επίσης στη διασύνδεση των επιστημονικών μας ευρημάτων με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

3. Η αφοσίωση, η εστίαση, το κλίμα και η ερευνητική κουλτούρα αποτελούν συστατικά της επιτυχίας: με τον τρόπο αυτό η συλλογική προσπάθεια αναγνωρίζεται περισσότερο από την ατομική. Η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και οι ευκαιρίες για συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις προς τους φοιτητές μας βασίζονται στις αξίες, τις θέσεις, και την ικανότητα των μελών του Τμήματος, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

 

Σημαντικα νεα
οι φοιτητές μας στο μάθημα πληροφορικής και σχεδιασμού