Προπτυχιακές σπουδές

Η διάρκεια των σπουδών μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου -πρώτο πτυχίο στην Ψυχολογία χωρίς εξειδίκευση- είναι τέσσερα χρόνια (οκτώ εξάμηνα). Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Πτυχίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 180 ωρών παρακολούθησης περίπου: 160 ώρες παρακολούθησης (40 μαθήματα), η διπλωματική (10 ώρες) και η πρακτική εξάσκηση (10 ώρες) Το 75% των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με την Ψυχολογία, ενώ το υπόλοιπο 25% σχετίζεται με άλλους τομείς, όπως με τη Φιλοσοφία, την Κοινωνιολογία και την Εκπαίδευση.

Το BSc Psychology προσφέρει μία γενική θεώρηση της ιστορίας της ψυχολογίας, καθώς και των σύγχρονων θεωριών και κλάδων. Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του προγράμματος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (British Psychological Society – BPS).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο ως απόφοιτοι αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ψυχολογίας 
Διάρκεια: 4έτη
Γλώσσα: Αγγλικά 

Σημαντικα νεα
οι φοιτητές μας στο μάθημα πληροφορικής και σχεδιασμού